Прогноза за Индонезия U19 против Източен Тимор U19

Прогноза за Индонезия U19 против Източен Тимор U19 од AFC Championship U19 2018

Стартни коефициенти за натпреварот, предложени од Bet365

Победа на домаќинот: 1.36
Нерешено на натпреварот: 4.75
Победа на гостите: 6.00

Вкупен број на натпревари со истите стартни коефициенти, предложени од Bet365 од 2015 година до денес: 115

Резултати од средбите со истите стартни коефициенти како што се предложени за натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19
Вкупен број победи за домаќините: 79 – 68.70%
Вкупен број на нерешени натпревари: 23 – 20.00%
Вкупен број победи на гостите: 13 – 11.30%

Процент на враќање на инвестициите при облог за 1Х2 со тековните коефициенти предложени од водечките букмејкери.

Победа за Индонезия U19 со 68.70% веројатност и предложените коефициенти:
Bet365: 1.16 = -20.31%

Нерешено во натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19 со 20.00% веројатност и предложените коефициенти:
Bet365: 6.50 = 30.00%

Победа за Източен Тимор U19 со 11.30% веројатност и предложените коефициенти:
Bet365: 10.00 = 13.04%

Подобри коефициенти и десетици можности за облози нуди 18Bet за натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19. Споредете ги предлозите на другите букмејкери тука.

Веројатност во проценти при обложувањето на Двојна шанса

Победа за домаќинот или нерешено во натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19: 88.70%
Нерешено во натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19 или победа за гостите: 31.30%
Без нерешено во натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19: 80.00%

Веројатност во проценти при обложувања на Прво полувреме / Конечен резултат

Победа за домаќините во првото полувреме и конечна победа за домаќинот во натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19: 38.26%
Победа за домаќинот во првото полувреме и нерешено во натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19: 6.96%
Победа за домаќинот во првото полувреме и конечна победа за гостите во натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19: 1.74%

Нерешено во првото полувреме и конечна победа за домаќинот во натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19: 23.48%
Нерешено во првото полувреме и нерешено на натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19: 8.70%
Нерешено во првото полувреме и конечна победа за гостите на натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19: 6.09%

Победа за гостите во првото полувреме и конечна победа за домаќинот на натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19: 6.96%
Победа за гостите во првото полувреме и нерешено на натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19: 4.35%
Победа за гостите во првото полувреме и конечна победа за гостите во натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19: 3.48%

Bwin како еден од најголемите букмејкери во светот нуди одлични коефициенти за натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19. Можете да ги видите тука. Клиентите на Bwin добиваат и до 100 евра бонус!

Веројатност во проценти при обложување за Добитна разлика

Победа за Индонезия U19 со еден гол разлика: 33.04%
Победа за Индонезия U19 со два гола разлика: 18.26%
Победа за Индонезия U19 со три гола разлика: 11.30%
Победа за Индонезия U19 со четири или повеќе гола разлика: 6.09%

Победа за Източен Тимор U19 со еден гол разлика: 8.70%
Победа за Източен Тимор U19 со два гола разлика: 2.61%
Победа за Източен Тимор U19 со три гола разлика: 0.00%
Победа за Източен Тимор U19 со четири или повеќе гола разлика: 0.00%

Нерешен резултат с голови помеѓу тимовите на Източен Тимор U19 и Индонезия U19: 15.65%
Средба без голови помеѓу тимовите на Източен Тимор U19 и Индонезия U19: 4.35%

Веројатност во проценти при обложување на Азискиот хендикеп

Победа за Индонезия U19 со хендикеп од +0.5: 88.70%
Победа за Индонезия U19 со хендикеп од +1: 97.14%
Победа за Индонезия U19 со хендикеп од +1.5: 97.39%
Победа за Индонезия U19 со хендикеп од +2: 100.00%
Победа за Индонезия U19 со хендикеп од +2.5: 100.00%
Победа за Индонезия U19 со хендикеп од +3: 100.00%
Победа за Индонезия U19 со хендикеп од +3.5: 100.00%

Победа за Източен Тимор U19 со хендикеп од -0.5: 11.30%
Победа за Източен Тимор U19 со хендикеп од -1: 2.86%
Победа за Източен Тимор U19 со хендикеп од -1.5: 2.61%
Победа за Източен Тимор U19 со хендикеп од -2: 0.00%
Победа за Източен Тимор U19 со хендикеп од -2.5: 0.00%
Победа за Източен Тимор U19 со хендикеп од -3: 0.00%
Победа за Източен Тимор U19 со хендикеп од -3.5: 0.00%

Победа за Индонезия U19 со хендикеп од -0.5: 68.70%
Победа за Индонезия U19 со хендикеп од -1: 53.25%
Победа за Индонезия U19 со хендикеп од -1.5: 35.65%
Победа за Индонезия U19 со хендикеп од -2: 21.28%
Победа за Индонезия U19 со хендикеп од -2.5: 17.39%
Победа за Индонезия U19 со хендикеп од -3: 6.86%
Победа за Индонезия U19 со хендикеп од -3.5: 6.09%

Победа за Източен Тимор U19 со хендикеп од +0.5: 31.30%
Победа за Източен Тимор U19 со хендикеп од +1: 46.75%
Победа за Източен Тимор U19 со хендикеп од +1.5: 64.35%
Победа за Източен Тимор U19 со хендикеп од +2: 78.72%
Победа за Източен Тимор U19 со хендикеп од +2.5: 82.61%
Победа за Източен Тимор U19 со хендикеп од +3: 93.14%
Победа за Източен Тимор U19 со хендикеп од +3.5: 93.91%

Веројатност во проценти при обложување за Победник на полувремето

Победа за Индонезия U19 на полувремето: 46.96%
Нерешено во првото полувреме на натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19: 38.26%
Победа за Източен Тимор U19 на полувремето: 14.78%

Веројатност во проценти при обложување на Двојна шанса на полувремето

Победа за домаќинот или нерешено на полувремето во натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19: 88.70%
Нерешено или победа за гостите на полувремето на натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19: 61.74%
Без нерешено на полувремето на натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19: 53.04%

Веројатност во проценти при обложување на Азискиот хендикеп за победник во првото полувреме

Победа за Индонезия U19 на полувремето со хендикеп од +0.5: 85.22%
Победа за Индонезия U19 на полувремето со хендикеп од +1: 98.00%
Победа за Индонезия U19 на полувремето со хендикеп од +1.5: 98.26%
Победа за Индонезия U19 на полувремето со хендикеп од +2: 100.00%

Победа за Източен Тимор U19 на полувремето со хендикеп од -0.5: 14.78%
Победа за Източен Тимор U19 на полувремето со хендикеп од -1: 2.00%
Победа за Източен Тимор U19 на полувремето со хендикеп од -1.5: 1.74%
Победа за Източен Тимор U19 на полувремето со хендикеп од -2: 0.00%

Победа за Индонезия U19 на полувремето со хендикеп од -0.5: 46.96%
Победа за Индонезия U19 на полувремето со хендикеп од -1: 28.24%
Победа за Индонезия U19 на полувремето со хендикеп од -1.5: 20.87%
Победа за Индонезия U19 на полувремето со хендикеп од -2: 4.21%

Победа за Източен Тимор U19 на полувремето со хендикеп од +0.5: 53.04%
Победа за Източен Тимор U19 на полувремето со хендикеп од +1: 71.76%
Победа за Източен Тимор U19 на полувремето со хендикеп од +1.5: 79.13%
Победа за Източен Тимор U19 на полувремето со хендикеп од +2: 95.79%

Веројатност во проценти при обложување на Победник во второто полувреме

Победа за Индонезия U19 во второто полувреме: 53.04%
Нерешено во второто полувреме на натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19: 26.96%
Победа за Източен Тимор U19 во второто полувреме: 20.00%

Веројатност во проценти при обложување на Двојна шанса во второто полувреме

Победа за домаќините или нерешено во второто полувреме од натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19: 88.70%
Нерешено или победа за гостите во второто полувреме од натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19: 73.04%
Без нерешено во второто полувреме од натпреварот помеѓу Индонезия U19 и Източен Тимор U19: 46.96%

Веројатност во проценти при обложувања на Азиски хендикеп за победник во второто полувреме

Победа за Индонезия U19 во второто полувреме со хендикеп од +0.5: 80.00%
Победа за Индонезия U19 во второто полувреме со хендикеп од +1: 95.83%
Победа за Индонезия U19 во второто полувреме со хендикеп од +1.5: 96.52%
Победа за Индонезия U19 во второто полувреме со хендикеп од +2: 99.11%

Победа за Източен Тимор U19 во второто полувреме со хендикеп од -0.5: 20.00%
Победа за Източен Тимор U19 во второто полувреме со хендикеп од -1: 4.17%
Победа за Източен Тимор U19 во второто полувреме со хендикеп од -1.5: 3.48%
Победа за Източен Тимор U19 во второто полувреме со хендикеп од -2: 0.89%

Победа за Индонезия U19 во второто полувреме со хендикеп од -0.5: 53.04%
Победа за Индонезия U19 во второто полувреме со хендикеп од -1: 32.50%
Победа за Индонезия U19 во второто полувреме со хендикеп од -1.5: 22.61%
Победа за Индонезия U19 во второто полувреме со хендикеп од -2: 9.18%

Победа за Източен Тимор U19 во второто полувреме со хендикеп од +0.5: 46.96%
Победа за Източен Тимор U19 во второто полувреме со хендикеп од +1: 67.50%
Победа за Източен Тимор U19 во второто полувреме со хендикеп од +1.5: 77.39%
Победа за Източен Тимор U19 во второто полувреме со хендикеп од +2: 90.82%

Веројатност во проценти при обложување за Победа на нула

Победа за Индонезия U19 на нула: 27.83%
Победа за Източен Тимор U19 на нула: 4.35%

Веројатност во проценти при обложување за Победа во некое од полувремињата

Веројатност Индонезия U19 да победи во некое од полувремињата: 81.74%
Веројатност Източен Тимор U19 да победи во некое од полувремињата: 34.78%

Веројатност во проценти при обложување на Победа во двете полувремиња

Победа на Индонезия U19 во двете полувремиња: 18.26%
Победа на Източен Тимор U19 во двете полувремиња: 0.00%